Regulamin uslug

Regulamin świadczenia uslug dostępu do pakietów programów erotycznych:

 

1. Wstęp

Firma Profan z siedzibą w Gdyni,  ul. Morska 308, zwana w dalszej częsci Regulaminu Sprzedawcą, udostępnia nabywcy korzystanie z usługi dostępu do pakietu telewizyjnych programów erotycznych, w ramach oferowanych kodowanych pakietów kanałów telewizyjnych i na zasadzie przedpłaconego abonamentu. Pakiety kanałów telewizyjnych nadawane są za pośrednictwem transmisji satelitarnej i dalej tv kablowej. Programy mogą być odbierane przez nabywce jedynie tą drogą.

2. Obowiązki sprzedawcy

1. Sprzedawca, sprzedając nabywcy usługe dostępu do pakietu programów erotycznych, zgodną ze specyfikacją zamówienia dokonanego przez nabywcę, bezpośrednio lub poprzez Autoryzowanego Dystrybutora, dołoży wszelkich starań, aby zapewnic nieprzerwany dostep do gwarantowanej ilości nadawanych programów, na czas przedpłaconego abonamentu, zgodnie z ofertą z dnia zakupu.
2. Sprzedawca nie odpowiada za treści prezentowane w ramach zakupionej uslugi, a  w szczególności: tematykę kanałów, tematykę poszczegolnych audycji, godziny prezentowanej audycji, jakość techniczną prezentowanego materiału oraz częstotliwość powtórzeń.
3. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie zmiany techniczne związane z transmisją, w tym: zmiany parametrów transpondera satelitarnego, zmiany systemu kodowania, zmiany satelity, nazwy kanału, przerw w emisji czy zaprzestaniu nadawania.
4. Sprzedawca nie odpowiada za awarie urządzeń posiadanych przez nabywcę, a w szczególności: tunera satelitarnego lub innego sprzętu do odbioru sygnału  telewizyjnrgo z satelity. W związku z powyższymi zdarzeniami, nabywca  nie nabywa prawa do odszkodowania za czas niewykorzystanego abonamentu z tytulu awari posiadanego sprzętu i jego pobytu w serwisie.
5. Wszelkie sytuacje związane z  brakiem aktywacji sprzedawca przyjmuje w formie zgłoszenia telefonicznego bądz zgłoszenia email.

3. Obowiązki nabywcy

1. Nabywca oświadcza,iż jest osobą pelnoletnią.
2. Nabywca zobowiązuję sie , że nie odsprzeda abonamentu, ani nie przekaże karty inteligentnej uslugi osobie trzeciej oraz , że będzie korzystał z usługi miejscu, które nie jest hotelem, restauracją lub innym o podobnym charakterze. 
3. Nabywca ze względu na treść, nie będzie udostępniał treści prezentowanych w ramach pakietów kanalów telewizyjnych osobom niepelnoletnim.
4. W przypadku naruszenia par. 3 p. 1-3, odbior programów będzie wylaczony przez nadawcę bez jakiegokolwiek prawa do odszkodowania. Aktyawacja abonametnu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Obowiązywanie regulaminu

 Powyższy regulamin obowiązuje w czasie zgodnym z czasem dostępu do uslugi, oferowanym przez sprzedawcę przy konkretnym pakiecie.

 5. Postanowienia końcowe 

Wszelkie spory wynikające z tytulu realizacji uslugi dostępu do pakietu programów erotycznych będa rozstrzygane zgodnie z obowiązujacymi przepisami szczególnymi.