Rekompensaty

Rekompensaty za brak minimalnej gwarantowanej ilości programów w pakietach, na które został przedpłacony abonament.

Gdynia, 21.01.2011r.

Rekompensaty za brak dostępu do gwarantowanej ilości kanałów w pakietach abonamentowych „Free-xTv”  7 kanałów (dawne ELite Fusion).

Zarząd firmy PROFAN Sp. z o.o., jako dystrybutor usług Telewizji Erotycznej w Polsce, zdecydował o przyznaniu rekompensat klientom, którzy przedpłacili abonament na pakiet 7 kanałów  „Free-xTv” i utracili dostęp do programów „Red Light Premium” i „Daring tv.
Rekompensata zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości utraconych kanałów i czasu. Każdy kanał liczony jest jako cześć 1/7 ceny opłaconego abonamentu. Każdy dzień, to 1/364 część ceny opłaconego abonamentu 12 miesięcznego i 1/182 część ceny opłaconego abonamentu 6 miesięcznego.

Przykład.

Klient kupił abonament 12 m-ce za 335 zł. W tym czasie nie odbierał 1 programu przez 60 dni i drugiego programu przez 45 dni.

Rekompensata wyniesie za 1 program:

 

60 x 335 zl/7/364= 7,89 zł

 Rekompensata wyniesie za 2 program:

 

45 x 335 zl/7/364= 5,92 zł

Razem klient otrzyma 13,81 zł rekompensaty.


Rekompensata będzie udzielona po zakończeniu całości abonamentu i zwrocie karty do Dystrybutora. Może ona stanowić kwotę rabatu udzielonego przy zakupie nowego abonamentu na dowolny pakiet programowy.

Prezes Zarządu PROFAN Sp. z o.o.

Tomasz Bobrowski