Instrukcja wyszukiwania kanałów w dekoderze Ferguson

Instrukcja wyszukiwania kanałów w dekoderze Ferguson FK 6900

Funkcja służy do wyszukiwania kanałów z jednego satelity, który został wczeniej wybrany/zaznaczony. Wciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić okno wyszukiwania. Najpierw wybierz tryb wyszukiwania przy pomocy klawiszy strzałek pilota i wciśnij OK, aby rozpocząc wyszukiwanie.

 

Funkcja służy do wyszukiwania kanałów z kilku satelitów w tym samym czasie. Aby przeszukać kilka satelitów jeden po drugi zaznacz pożądane satelity a następnie wciśnij czerwony przycisk, aby wyświetlić okno wyszukiwania.

 

Aby przeszukać dany transponder wybierz satelitę wciśnij zielony przycisk, ay przejść do listy transponderów. Wybierz lub dodaj nowy transponder, zaznacz go a następnie naciśnij czerwony przycisk, ab wyświetlić okno wyszukiwania.